De Wereld Vergaat Te laat

De Wereld Vergaat Te laat

Man graaft eigen graf terwijl hij zijn geit bananen voert

Het laatste nieuws over het vergaan van de wereld heeft de hele wereld met een grote schok getroffen. De wereld zal ook dit keer – ondanks de sterk verbeterde technieken van Big Data en AI – wederom niet vergaan op het voorspelde moment. In welingelichte kringen wordt zelfs gefluisterd dat de wereld helemaal niet kan vergaan!

Daar waar er in de oudheid wel vaker gestrooid werd met op drijfzand gebaseerde voorspellingen over het vergaan van onze planeet daar waren nu de verwachtingen hoog gespannen. Kaarten voor de beste plaatsen zijn al lang en breed uitverkocht en zelf op de peperdure zwarte markt niet meer voorhanden.

Herleven oude tijden?

De mensen vragen zich af hoe dit nu toch had kunnen gebeuren. De profeten uit oude tijden wisten zich nog uit de voeten te maken met verwijzingen naar de onvoorspelbare voorzienigheid van de grote onbewogen beweger – in de volksmond ook wel bekend staand als God of Allah, al naar gelang uw opvoeding en geo-locatie. Maar die vlieger gaat nu niet meer op.  Ondanks de hartstochtelijke smeekbedes van de nonnen van de orde van het ‘Lamme Schaap’ uit Overvecht-Nuenensewaard aan het adres van eerder genoemde heer God, blijft het vooralsnog van die kant verdacht stil.

Vermoeden wordt waarheid

Sceptici van het eerste uur hebben zich al veel eerder de vraag gesteld waarom men nu wel zo zeker wist dat de wereld zou vergaan. En waaraan zou die wereld dan nu wél moeten vergaan. Hadden we niet al heel vaak gehoord dat het eind der tijden in zicht was op wat voor reden dan ook? Tot nu toe bleken al die onheilstijdingen niet meer dan een schamel loos alarm. Dus is het ook niet verwonderlijk dat zeer veel mensen ervan uit zijn gegaan dat het ook dit keer wel niet zo’n vaart zal lopen. Dat vermoeden blijkt nu – tegen alle verwachtingen in – bewaarheid te worden.

Man doet een verwoede poging – tegen beter weten in – om toch op z’n minst zijn eigen wereld te laten vergaan.

Wat nu?

Mensen weten zich geen raad met nieuw verworven toekomst

De vraag die nu allereerst beantwoord dient te worden is wie hiervoor verantwoordelijk is en of deze partij ook aansprakelijk kan worden gesteld voor alle kosten. De ramingen omtrent het aflasten van de meest uitéénlopende toekomstplannen – het kopen van een huis, het maken van een wereldreis, het winnen van de loterij tot aan het niet meer verschonen van de kattenbak – lopen in de miljarden. Sommige denken zelfs dat de wereld niet vanuit zichzelf zal vergaan, zoals tot nu toe algemeen werd aangenomen, maar dat het vergaan van de wereld weleens het gevolg kan zijn van de gevolgen van het ‘niet-vergaan’ van de wereld. Wie zal het zeggen.

De hulpdiensten raden iedereen aan gewoon weer naar buiten te gaan en zijn dagelijkse zorgen weer gewoon op te pakken. Naar het zich laat aanzien wast het weer een loos alarm van een aantal zielenprekers die met veel succes het internet van ongeloofwaardige en leugenachtige berichten volplempt, wat misschien nog wel het ergste is.

Leave a Reply

Close Menu